Objednávka 066/23
Dodávateľ
ALFA Reklama s.r.o.
Mládežnícka 2104
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36479721
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
tlač plagátov a pozvánok
Názov položky:
tlač plagátov, 1.7 EUR
Názov položky:
tlač pozvánok, 0.59 EUR
Názov položky:
tlač obalov na bulletin, 0.94 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
249,80 EUR
ceny sú vrátane DPH