Objednávka 060/23
Dodávateľ
Jozef Zdurienčík
Papradno 997
018 13 Papradno
IČO: 44950811
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Strava pre účinkujúcich
Názov položky:
strava, 5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH