Objednávka 055/23
Dodávateľ
Samuel Pauer
Lánska 934/25 -42
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46602721
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Oprava sanitárneho zariadenia.
Názov položky:
služba, 270 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH