Faktúra 098/23
Dátum vyhotovenia: 11.7.2023
Faktúra doručená: 11.7.2023
Číslo zmluvy: 41/2019
Dodávateľ
Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
tepelná, elektrická energia; voda; stočné; zrážková voda - júl 2023
Názov položky:
DF-tepelná energia, 1084.5 EUR
Názov položky:
DF-elektrická energia, 151.5 EUR
Názov položky:
DF-voda, 15.5 EUR
Názov položky:
DF-stočné, 20.5 EUR
Názov položky:
DF-zrážková voda, 24.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 296,50 EUR
ceny sú vrátane DPH