Základy harmonizácie pre dychovú hudbu

Základy harmonizácie pre dychovú hudbu

V piatok 21. októbra 2022 sa v priestoroch Považského osvetového stretnutia konalo metodické stretnutie kapelníkov a členov dychových hudieb venované téme Základy harmonizácie pre dychovú hudbu. Jeho cieľom bolo posúdenie pripravovaných učebných materiálov venovaných harmónii a inštrumentácii cirkevných skladieb pre začínajúcich upravovateľov dychovej hudby zo strany odbornej verejnosti. Autorom učebných materiálov je p. Karol Miškovský, dlhoročný vedúci viacerých dychových hudieb a autor metodických materiálov a publikácií (Zborová škola pre detské a mládežnícke dychové orchestre, Harmónia a inštrumentácia ľudovej piesne pre dychovú hudbu). Dúfame, že spoločné stretnutie prispeje k ďalšej spolupráci a kvalitatívnemu napredovaniu dychových hudieb v našom regióne.

Fotogaléria

7 fotografií