Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.