Viva il canto 2023

Uplynulú nedeľu, dňa 27. augusta 2023, sa v Jasenici konalo krajské kolo 6. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov VIVA IL CANTO. Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum. Usporiadateľom bolo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

 

Na prehliadke sa predstavilo päť speváckych zborov. Po súťažnej časti vystúpila ako hosť podujatia vokálna skupina Acapeople, ktorá v popoludňajších hodinách viedla aj tvorivú dielňu a capella spevu popovej skladby. Táto, v podaní takmer 150 účastníkov, otvorila slávnostné vyhlásenie výsledkov. Odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (predsedníčka poroty), Mgr. art. Mária Jašurdová, ArtD. a Mgr. Katarína Kružíková Dis. Art. rozhodla o nasledovnom umiestnení:

 

Zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátne kolo a cena poroty za dramaturgiu:

Spevácky zbor Rozkvet, Prievidza

 

Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátne kolo a cena poroty za interpretáciu diela J. Pospíšila:

Komorný miešaný zbor Artanno, Handlová

 

Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátne kolo:

Trenčiansky spevácky zbor, Trenčín

 

Strieborné pásmo:

Spevácky zbor Gloria Deo, Bytča

 

Bronzové pásmo:

Spevácky zbor sv. Cecílie, Nové Mesto nad Váhom

 

Oceneným zborom gratulujeme a tým, ktoré budú reprezentovať Trenčiansky kraj na celoštátnom kole, prajeme veľa úspechov!

Fotogaléria

27 fotografií

Súvisiace video