VESMÍR OČAMI DETÍ

VESMÍR  OČAMI  DETÍ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je spoluorganizátorom celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR  OČAMI  DETÍ, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s opatreniami (online vyučovanie)  je možné posielať výtvarné práce aj individuálne (nie cez školu). 

Viac informácií nájdete v propozíciách súťaže:

PROPOZÍCIE súťaže Vesmír očami detí 
VZOR na vyplnenie zadnej strany výkresu