Vesmír očami detí 2022 - vyhodnotenie

Vesmír očami detí 2022 - vyhodnotenie

Považské osvetové stredisko každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. V tomto roku nás potešil veľký záujem, do súťaže sa zapojilo 36 škôl z nášho regiónu. Z okresu Považská Bystrica 12 škôl (164 výtvarných prác), z okresu Ilava 15 škôl (243 prác) a z okresu Púchov 9 škôl (107 prác). Odborná porota v zložení Renáta Galbavá (ZUŠ I.W.K. Pov. Bystrica), Elena Toporová (ZUŠ Púchov) a Anita Šebíková (ZUŠ Dubnica n/Váhom) mala neľahké rozhodovanie a spomedzi viac ako 500 výkresov vybrala do celoslovenského kola  64 výtvarných prác.

Diplom a postup do celoslovenského kola súťaže získali:

Okres Považská Bystrica

Okres Púchov

Okres Ilava