TVORIVO, HRAVO, VESELO

TVORIVO, HRAVO, VESELO

Hravou a zároveň  náučnou formou si deti osvoja rôzne umelecké techniky, pričom rozvinú svoj prirodzený talent a fantáziu. Deti budú tvoriť, hrať sa, učiť sa, spoznávať nové veci a nových kamarátov.

Informácie pre rodičov

Program