TVORIVÉ PÍSANIE

TVORIVÉ PÍSANIE

Ako vzbudiť u žiakov a študentov záujem o písanie? Je to ešte v tejto dobe prinášajúcej mnohé nové spôsoby sebarealizácie a sebavyjadrenia pre mladých ľudí vôbec lákavé? Čo má obsahovať a ako má byť vystavaný dobrý literárny text? A akých chýb sa, naopak, vyvarovať? Nielen tieto, ale i ďalšie otázky boli témami, ktorým sa venovali účastníci  semináru  tvorivého písania pre pedagógov 2. stupňa základných a stredných škôl, ktorý pripravilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Konal sa 28. februára 2023 v Považskom osvetovom stredisku pod vedením prozaičky Sone Urikovej. Pozvanie prijalo dvadsať pedagógov a pedagogičiek. Ďakujeme im za ich čas a veríme, že získané poznatky využijú vo svojej práci. 

Seminár bol realizovaný v rámci projektu Kultúra človeka a spoločnosti a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

5 fotografií