Tréningy pamäti

Tréningy pamäti

Tréning pamäti s témou Od trikov k stratégiám  sa uskutočnil 23. mája 2024 o 14.00 h v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.

Na začiatku stretnutia sa účastníci „rozpohybovali“ prostredníctvom praktických ukážok cvičení. Lektorka tak upriamila pozornosť na dôležitosť pohybu, ktorá súvisí so schopnosťou zapamätávania si potrebných informácií. Postupne sa dotkla aj selektívnosti správ, nakoľko sme nimi dennodenne zahlcovaní. Napr. ak si chceme niečo zapamätať, je dôležité vytvoriť si citovú väzbu k danej udalosti.

P. Bartošová predstavila aj niekoľko ďalších cvičení, kde účastníci vzdelávacieho podujatia tvorili prešmyčky slov, alebo vytvárali prívlastky k menám a pod. Stručne charakterizovala aj mentálnu mapu.

Mgr. Antónia Bartošová je certifikovaná lektorka tréningov pamäti a terapeuticko-aktivizačných programov získaných od Centrum Memory Bratislava. V praxi pôsobí už viac ako 17 rokov.

 

Fotogaléria

4 fotografie