Tréning pamäti XV.

10. novembra 2023 sa uskutočnil ďalší Tréning pamäti v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Vybraná téma bola Keď nám pamäť odchádza... Ing. Silvia Valovičová sa na začiatku pätnásteho stretnutia pýtala na naše skúsenosti s problémovou pamäťou. Poukázala na to, že každá činnosť, ktorú vykonávame, si vyžaduje pozornosť. Tá však s pribúdajúcom vekom klesá, čo spôsobuje, že si menej pamätáme. Dôležité je, aby sme sa plne sústredili na jednu aktivitu, ak sa chceme vyhnúť chybám z nepozornosti.

Lektorka počas vzdelávacieho podujatia zadala úlohy typu: Napíš desať vecí na písmeno S, ktoré vidíš v miestnosti, kde sa momentálne nachádzame; Zopakujte od slova do slova dlhú vetu (Veľmi hlboko uprostred tmavého lesa bol postavený starý panský dvor, a tam žil starý statkár, ktorý mal dvoch malých synov.); Napíšte opak slov (malý, múdry, svalnatý); Nájdite medzi ciferníkmi vždy tie dva, ktoré sú navzájom zrkadlovým obrazom; 1. novembra bola streda, aké dni v týždni pripadajú na 7., 17., 27., 12., 2., 13. novembra?

P. Valovičová uviedla aj rizikové faktory demencie – stres, vek, rodinná anamnéza, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu, znečistené životné prostredie, obezita, neliečená cukrovka, či poruchy sluchu. Tým načrtla aj nadchádzajúcu tému. 15. decembra 2023 sa budeme venovať Digitálnej demencii.

„Nevadí, ak zabúdate, dôležité je si spomenúť a my Vám v tom pomôžeme.“ (https://trenovaniepamati.sk/)

Fotogaléria

4 fotografie