Tréning pamäti XIII.

Tréning pamäti XIII.

Učíme sa jazyky pomocou pamäťových techník bola ďalšia téma v poradí už trinásteho Tréningu pamäti pre verejnosť. Vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo v piatok, 8. septembra 2023 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.

Pamäťové techniky sú v podstate triky, ktorými transformujeme ťažko  zapamätateľné veci do formátu akceptovaného našou pamäťou. Pri cibrení mozgu sú veľmi podstatné dve veci – mať motiváciu a venovať danej aktivite dostatočnú pozornosť.

         Na začiatku stretnutia sa Ing. Silvia Valovičová  účastníkov pýtala napr. Ako sa ľudia naučili cudzí jazyk? Čo pomáha pri učení iných rečí? Lektorka pripravila aj ďalšie cvičenia na dlhodobú pamäť – napr. Napíšte výrazy, ktoré sa v slovenskom a českom jazyku píšu rovnako, ale majú iný význam (slovo pokoj - znamená u nás kľud, ale u našich susedov je to izba). Pani Valovičová uviedla príklady z praxe na učenie sa ruského, nemeckého a anglického jazyka.

Fotogaléria

3 fotografie