Tréning pamäti V.

Tréning pamäti V.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici zrealizovalo na jar tohto roka 2022 štyri vzdelávacie podujatia zo série Tréningov pamäti. Témami boli: Typy pamäti, Prečo lúštenie krížoviek nestačí?, Netradičné formy trénovania pamäti, Ľavá a pravá hemisféra.

Prišla jeseň a s týmito aktivitami pokračujeme. Témou piateho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 30.septembra 2022, boli Mená priezviská a tváre – ako na ne? Aktivity vedie Ing. Silvia Valovičová, ktorá sa v úvode venovala teoretickej časti a pýtala sa: Kto si myslí, že má dobrú pamäť? Čo robíme pre to, aby sme si niečo zapamätali? Pamätáme si dobré, alebo zlé udalosti? Pripomenula, že pre náš mozog sú dôležité dve veci - fyzický pohyb (prechádzka, šport, práca v záhrade,..) a sociálny kontakt (stretávanie sa naživo, udržiavanie kontaktov).  Účastníkov vzdelávacieho podujatia sa ďalej pýtala: Ako spoznávajú ľudí – po tvári, hlase, či pri chôdzi? Vysvetlila prečo máme problém pamätať si mená, priezviská, ale aj tváre.  Mená a priezviská sú verbálne, zatiaľ čo tvár je reálna, preto si ju skôr zapamätám. Na to, aby sme si niečo zapamätali potrebujeme viac opakovaní (pri zoznamovaní sa meno a priezvisko povie zvyčajne len raz).

            Ako si zapamätať krstné meno? Napr. meno Jana - spomeniem si na všetky známe Jany, čo poznám, napr. Jana Kirschner (speváčka), Jana Eyrová (hlavná postava z knihy), Jana Hospodárová (moderátorka). Na stretnutí, kde je viacero nových ľudí, nie je možné zapamätať si všetkých, ale je to v poriadku. Dôležité je zamerať sa na 2 - 3 osoby, lebo tých som si reálne schopný zapamätať. Keď sa s niekým zoznámim bližšie, podstatné je si zrekapitulovať to, čo mi o sebe povedal. 

            Ďalej sa p. Valovičová zamerala na priezviská. Na Slovensku je najpoužívanejšie priezvisko Horváth. Priezviská vznikli od podstatných mien, napr. keď niekto býval za vodou, bol Závodský. Môžu byť tiež odvodené od povolania (napr. Kollár), od rastlín (napr. Macháčová),  zvierat (napr. Medvecký). Môžu pomenovávať postavu (napr. Malý). Zo zahraničia sa vyskytujú priezviská ako Nagy, Müller. Stretávame sa aj so zloženými priezviskami (Brzobohatý, Kratochvílová, Kalivoda). Ale sú priezviská, ktoré nemajú žiaden význam (napr. Galomičová).

            Počas prednášky sa lektorka venovala aj tvári človeka. Viete, čo je to prozopagnózia? To je vtedy, keď nespoznávame tváre ani svojich blízkych. Príp. máme problém, keď sa na nej niečo zmení – rozpustím si vlasy, keď predtým som ich mala zopnuté. Výskumy dokázali, že najhoršie sa pamätá tvár človeka, keď je  symetrická. Ak máme nedokonalosti, napr. dlhší nos, skôr si nás zapamätajú. Vybavujeme si tiež niekoho, kto má iný štýl obliekania, napr. je extravagantný.

            Keď si chcem zapamätať meno, priezvisko a tvár – treba všetko spolu spojiť. Príklad Dominika Galomičová – spojím si Cibulková, galoše a výrazné modré oči). Ľudí, s ktorými som strávil dlhší čas si pamätám lepšie (napr. spolužiaci, s ktorými som chodil na strednú školu, ako suseda, ktorý sa presťahoval pred rokom). Pri menách si môžem pomôcť kalendárom a hľadám menovcov napr. meno Michal – Dočlomanský (herec), Jackson (spevák), Hudák (moderátor).

            Dôležité pri trénovaní pamäti  je pracovať s perspektívou do budúcna – čo môžem urobiť hneď, treba to aj hneď urobiť. Základná úloha pamäti je pamätať si a jej druhou úlohou je zabúdať. Väčšina nezapamätania a zabúdania vzniká z nepozornosti a nesústredenosti. Na záver podujatia lektorka ukázala cvičenia pre mozgový jogging.

Na ďalší tréning pamäti Vás pozývame aj 21.októbra 2022 (piatok), kedy sa budeme venovať téme: Pamäťové techniky nám vedia pomôcť.

„Nevadí, ak zabúdate, dôležité je si spomenúť a my Vám v tom pomôžeme.“

(www.trenovaniepamati.sk)

Fotogaléria

2 fotografie