Tréning pamäti IX.

Tréning pamäti IX.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici už minulý rok 2022 zrealizovalo osem vzdelávacích podujatí na tému Tréning pamäti.

V týchto aktivitách pokračujeme aj v novom roku. V tomto roku sa prvé stretnutie uskutočnilo v piatok, 10.februára 2023. Lektorka Ing. Silvia Valovičová vybrala tému Naučte sa kalendár naspamäť. Táto aktivita, pri ktorej sme priraďovali mesiacom unikátne symboly a následne počítali poradie dní v danom mesiaci, je komplexnou aktivitou na trénovanie kognitívnych funkcií. Ľavá hemisféra cvičí jednoduché počty a pravá vytvára kreatívne symboly pre jednotlivé mesiace.

Kalendár sme si nakreslili vo forme myšlienkovej mapy, čím sme zároveň precvičili vnímanie priestoru, ktorý je rovnako doménou pravej hemisféry.

Fotogaléria

4 fotografie