Svetový deň srdca

Svetový deň srdca

29.september je každoročne  Svetovým dňom srdca. Pri tejto príležitosti pripravilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici pre verejnosť preventívne merania a vyšetrenia rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení a odborné poradenstvo.

Odborný pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Mgr. Marcel Omámik vyšetroval antropometrické parametre ako napr. celkové množstvo telesného tuku v percentách, kostrové svalstvo v percentách, bazálny metabolizmus a BMI (pomer výšky a váhy). Venoval sa aj ďalším meraniam ako je napr. celkový cholesterol z kapilárnej krvi, krvný tlak a pulz.

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch sa  podujatie stretlo so širokým ohlasom a záujmom verejnosti.

Fotogaléria

7 fotografií