ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2023 - výsledky

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2023 - výsledky

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s mestom Púchov a Púchovskou kultúrou s.r.o. boli organizátormi krajského kola postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti s názvom ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, ktoré sa uskutočnilo v utorok 18. apríla 2023 v Divadle Púchov. Prehliadky sa zúčastnilo 7 detských divadelných súborov s 8 inscenáciami:

  • DDŠ OCHOTNÍČEK (Púchovská kultúra s.r.o., Púchov)
  • DDS IMRO (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DDS BEBČINA (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica)
  • DDS MALÉ ŠTÚDIO (ZUŠ, Bojnice)
  • DDS IMRO – najmladší (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DDS LATE (ZUŠ I.W. Kráľa, Považská Bystrica)
  • DK ZŠ HRDINU JANKA ČMELÍKA (Stará Pazova, Srbsko) – hosť prehliadky, nesúťažné predstavenie

 

Odbornú porotu tvorili Elena Bakošová – predsedníčka poroty, Mgr. art. Zuzana Hurová a Mgr. Drahomil Šišovič.

Ocenenia:

Cena s priamym postupom do celoštátneho kola:

DDS Bebčina (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica) – Album

Cena s návrhom na postup do celoštátneho kola:

DDS Bebčina (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica) – Pod kupolou

Cena s návrhom na postup do celoštátneho kola:

DDŠ – Ochotníček (Púchovská kultúra s.r.o., Púchov) – Vŕba

Diplom za rozvíjanie tvorivej dramatiky detí v detskom súbore - Iva Semančíková.

 

Všetkým zúčastneným kolektívom a ich vedúcim ďakujeme za ich tvorivú prácu a postupujúcim súborom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v celoštátnom kole súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktorá sa uskutoční 24. – 27. mája v Šali.

Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Fotogaléria

25 fotografií