PREČO SA UČIŤ O HOLOKAUSTE?

PREČO SA UČIŤ  O HOLOKAUSTE?

Vyučovanie o holokauste poskytuje zásadnú príležitosť ako podnietiť kritické myslenie, spoločenské povedomie a osobný rast. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pripravilo pre Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici vzdelávacie podujatie na danú problematiku. Dve prednášky  PREČO SA UČIŤ O HOLOKAUSTE? sa uskutočnili  29.marca 2022 a témou previedol lektor Mgr. Tomáš Földes.

Holokaust ako prelomová udalosť vo svetovej histórii, ktorá prekračovala geografické hranice a ovplyvnila všetky segmenty spoločnosti, sa udiala v kontexte druhej svetovej vojny. O desaťročia neskôr spoločnosti naďalej zápasia s pamiatkou a historickými záznamami holokaustu uprostred súčasných výziev. Patrí medzi ne napr. pretrvávajúci antisemitizmus a xenofóbia, prebiehajúce genocídy vo svete, utečenecká kríza, či hrozby voči demokratickým normám a hodnotám.

Fotogaléria

3 fotografie