Písané domanižské kraslice

Písané domanižské kraslice

V Domaniži sa vajíčka nemaľujú, nezdobia, ale píšu pisárkou. Ide o batikovú techniku, pri ktorej sa postupne voskom nabraným do pisárky nanáša na biele vajíčko vzor, postupne sa  ponára do farieb a po zaschnutí opäť píše a ponára, píše a ponára... a tak pribúdajú nové farby a tvary.

Štefánia Dudáková z Domaniže, majsterka ľudovoumeleckej výroby priviedla k písaniu kraslíc i svoje dve dcéry Juranu Kulichovú a Máriu Maxoňovú. A dnes v tvorbe pokračuje i vnuk Juraj s manželkou Annou a dcérami Teréziou Jurdíkovou a Annou Dzurjaníkovou. Pani Štefánia Dudáková ovládala aj ďalšie remeselné techniky od vyšívania, pletenia až po výrobu bábik zo šúpolia. Okrem rodiny odovzdávala svoje výtvarné a remeselné zručnosti aj ďalším záujemcom. Viac ako štvrťstoročie viedla i krúžok písania kraslíc v Domaniži. Pri výrobe pisárok rôznych hrúbok a  pri farbení kraslíc jej pomáhal manžel. V súčasnosti v rodine vnuka pani Dudákovej Juraja Kulicha píšu kraslice i rodinní príslušníci. Manželka Anička s dcérami zdobia, Juraj pomáha s farbením i výrobou pisáriek, rovnako  ako jeho dedko. Ich nádherne  kraslice zdobia domácnosti nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zachovávaniu i hlbšiemu skúmania regionálnych tradícii sa venujú v každom voľnom čase. Viac o zaujímavej rodinnej tradícií a ich spoločnej práci sa môžete dozvedieť i z najnovšej relácie RTVS - KAPURA na:

 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15306/265493#0

Fotogaléria

7 fotografií