Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici pripravilo projekt vzdelávania Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí. Na podujatí sa zúčastnilo 25 pracovníkov z oblasti sociálnej prevencie, čo je maximálny možný počet pre takúto formu vzdelávania. Našimi hosťami boli pracovníci charity, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, lektori, vysokoškolskí pedagógovia, koordinátori sociálnej prevencie na základných a stredných školách, pracovníci ministerstiev, komunitných centier a zamestnanci regionálnych a krajských kultúrnych stredísk. Lektorkami boli odborníčky na problematiku, docentka Ingrid Hupková z Národného osvetového centra v Bratislave a doktorka Lucia Grešková z Ministerstva kultúry SR, s ktorými máme dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu. Podujatie prebiehalo interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie tréningu a vybrané metodické postupy boli orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov. Hlavnou témou boli látkové a nelátkové závislosti a ich prepojenosť s rizikovým správaním mládeže. Účastníci si však mohli osvojiť aj techniky starostlivosti o vlastnú duševnú pohodu, ktorá je pri práci s ľuďmi tak veľmi potrebná.

Fotogaléria

7 fotografií