Mladý moderátor

Vo štvrtok 9. 11 . 2023 sa stretli v klubovni Považského osvetového strediska súťažiaci z troch gymnázií Trenčianskeho kraja. Sme radi, že prišli a predstavili sa v piatich súťažných kategóriách. Boli nimi: moderovanie ucelenej relácie, čítanie spravodajského textu, video reportáž, interpretácia reklamného textu a vedenie rozhovoru s respondentom.

Porota (Mgr. Katarína Tekeľová a Mgr. Michal Vidan) rozhodla, že do celoštátneho kola postúpili:

  1. miesto – Adela Bošková (Gymnázium, Považská Bystrica)
  2. miesto – Adam Gerschdorf (Gymnázium, Púchov)

Celoštátne kolo Sárova Bystrica sa bude konať 23.-24. novembra 2023 v Banskej Bystrici.

Ďakujeme súťažiacim a ich pedagógom za prípravu a účasť. Radi sa stretneme v budúcom roku nielen na súťaži, ale aj na pripravovaných seminároch venovaných práci moderátora. Dúfame, že uvidíme známe, ale aj nové tváre.

Fotogaléria

7 fotografií