Mladý moderátor 2022

Mladý moderátor 2022

Krajská kolo celoštátnej súťaže mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica pre Trenčiansky a Trnavský kraj sa uskutočnilo 26. októbra 2022 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Predstavilo sa šesť súťažiacich v kategórii 15 – 18 rokov.

Jednotlivé súťažné vstupy hodnotila porota v zložení Mgr. Katarína Tekeľová a Zuzana Lechanová.

Ocenení súťažiaci:

1. miesto s priamym postupom do celoštátneho kola

Oliver Papiernik (BS-Š Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom)

2. miesto s priamym postupom do celoštátneho kola

Adela Bošková (Gymnázium, Považská Bystrica)

3. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola

Adam Gerschdorf (Gymnázium, Púchov)

Cena za vedenie rozhovoru:

Silvia Šulganová (OA, Čadca)

Výsledková listina

Fotogaléria

12 fotografií