Metodické videá pre online výučbu umeleckého prednesu a javiskovej reči VI.

Metodické videá pre online výučbu umeleckého prednesu a javiskovej reči VI.

Metodické videá s praktickými cvičeniami sú zamerané na výučbu umeleckého prednesu, aj pre budúcich divadelníkov. 
Sú vhodné, ako materiál pre dištančnú výučbu - určené sú pre žiakov a žiačky základných škôl, základných umeleckých škôl - odborov LDO, ich pedagógov, rovnako aj pre nadšencov, ktorí sa venujú umeleckej interpretácií či už poetických, alebo prozaických textov. 
   Vo videách sú použité záznamy recitátorov a recitátoriek z vrcholnej celoslovenskej súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. 
Sprevádzať Vás nimi bude metodik a lektor pre umelecký prednes Matej Struhár z Národného osvetového centra v Bratislave. Videá majú chronologickú následnosť.

Súvisiace video