Mediálna gramotnosť

Mediálna gramotnosť

Ako sa nenechať zahltiť množstvom informácií v médiách? Prednášku na tému  Mediálna gramotnosť si vypočuli žiaci zo základných škôl. Dve vzdelávacie aktivity sa uskutočnili 14. mája 2024. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo podujatie v spolupráci s digiQ (Digitálne centrum v Bratislave).

V dnešnej dobe môže ovplyvňovať mediálny obsah takmer každý z nás. Výrazne k tomu prispievajú najmä sociálne siete. Podľa prieskumu Global statshot report z októbra 2023 tvoria ich používatelia až 61,4% svetovej populácie, teda takmer 5 miliárd obyvateľov na planéte. Byť mediálne gramotný znamená vedieť sa orientovať v obsahu, ktorý nám médiá ponúkajú. Televízia, rádio, filmy, sociálne siete, správy, videá, reklamy, memečka... toto všetko sú informácie, ktoré prijímame, a ktoré ovplyvňujú náš život. Aj keď si to niekedy neuvedomujeme. Ako k nim pristupovať? Čo si všímať a ako si vybrať tie užitočné a dôveryhodné? Základné informácie dostali žiaci na seminári o mediálnej gramotnosti.

Lektorka si pre účastníkov pripravila quizz i zaujímavý príbeh z dvoch uhlov pohľadu. Mgr. Lucia Macaláková z digiQ sa počas prednášky zamerala na participáciu a podporu kritického myslenia u mladých ľudí. Oblasti práce s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu sa venuje už viac ako 15 rokov.

 

Fotogaléria

8 fotografií