MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA

MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA

Link na reportáž:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/26179-21022023-jozef-pobo%C4%8D%C3%ADk-a-jeho-mea-via-epigramoterapia

V prípade vášho záujmu je kniha k dispozícii na Považskom osvetovom stredisku Považskej Bystrici, Ul. slovenských partizánov 1132/52 Považská Bystrica.