MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA.

MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA.

V obradnej miestnosti Obecného úradu v Brvništi sa 28. januára 2023 uskutočnila prezentácia knihy Jozefa Pobočíka MEA VIA EPIGRAMOTERAPIA.

Jozef Pobočík je v Brvništi a v celom regióne známy predovšetkým ako výrobca koncových rífových píšťal a fujár, spevák a interpret na tieto hudobné nástroje. Tentokrát sa predstavuje svojimi myšlienkami, ktoré postupne zapisoval a pretavil ich  do krátkych poetických útvarov, vystihujúcich rôzne životné pravdy a končiace zaujímavou pointou. Súčasťou knihy sú aj ilustrácie autorovho syna Jozefa Pobočíka ml., ktoré dodávajú epigramom osobitý charakter a prínos.

Knihu  vydalo vydavateľstvo Signis Banská Bystrica v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici a obcou Brvnište.

Veríme, že bude mať svojich priaznivcov, ktorí v nej nájdu veľa obyčajných životných právd, ale aj podnetov na zamyslenie.

V prípade vášho záujmu je kniha k dispozícii na Považskom osvetovom stredisku Považskej Bystrici, Ul. slovenských partizánov 1132/52 Považská Bystrica.

Fotogaléria

5 fotografií