KYBERŠIKANA

KYBERŠIKANA

Šikana na sieti, ale inak aj kyberšikana je vážnym problémom dnešnej doby, preto je potrebné o nej hovoriť.Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave (SNSĽP) pripravilo prednášku na danú tému. Tri vzdelávacie podujatia sa uskutočnili v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici dňa 15. novembra 2022 (piatok).

Deti boli ešte donedávna šikanované v rámci triedy, na školskom dvore, krúžku alebo na ihrisku pri dome. Dnes sa však prípady ubližovania, zraňovania a zosmiešňovania presunuli aj do virtuálneho priestoru. Nabrali novú formu a dokážu ublížiť ešte intenzívnejšie a s väčšími následkami. Lektor Mgr. Michal Horváth prednášal o tejto citlivej téme. Pred kyberšikanou sa však nedá skryť ani vo vlastnej izbe. Takáto šikana sa deje prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Tlak na šikanovanú obeť tak môže nabrať neznesiteľné rozmery.

Šikana na sieti je jav, s ktorým sa dnešné deti začínajú stretávať bežne. Mnoho z nich netuší, aké následky ich nepremyslená online zábava na účet niekoho iného môže mať.

 

 

Fotogaléria

4 fotografie