Kométy

Hovorí sa o nich ako o tajomných posloch hviezd. Áno, sú to kométy. Vzdelávacie podujatie formou voľného rozprávania o astronómii s ťažiskom k motivácii a  popularizácii tejto vednej disciplíny sa uskutočnilo 18. decembra 2023.

Pripravili ho Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Astronomickým klubom J. Bardyho, ktorý má sídlo v obci Plevník Drienové. Predseda klubu Boris Kardoš vysvetlil, čo je to kométa a poukázal na to, ako sa menili úvahy o týchto telesách počas mnohých rokov.

Dotkol sa aj života osobností, ktoré sú s nimi späté (Mikuláš Kopernik, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton, Edmund Halley, Thomas Wright, Immanuel Kant, Pierre Simon de Laplace, Ernst Julius Opik, Jan Hendrik Oort). Spomenul aj plejádu českých a slovenských astronautov (Ľudmila Pajdušáková, Antonín Mrkos, Antonín Bečvář, Ľubor Kresák, Margita Vozárová).

Prednášku absolvovali žiaci 9. ročníka  zo Základnej školy Slovanská v Považskej Bystrici. Edukatívne aktivity sa konali v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.

Fotogaléria

4 fotografie