KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici realizuje už niekoľko rokov mnohé aktivity aj vďaka podpore dotačných fondov. Projekt Kultúra človeka, kultúra spoločnosti, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia je zameraný na realizáciu kultúrno-osvetových aktivít v oblasti regionálnej kultúry s dôrazom na tradície, významné osobnosti, udalosti, či vzdelávanie. V rámci  neho sme pripravili krátky dokument o paličkovanej čipke a o KLUBE  PALIČKOVANEJ ČIPKY, ktorý pracuje pri POS.

Súvisiace video