Folklórne hodnoty na Strednom Považí - X.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravuje už desať rokov pravidelné  metodické školenia pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov, pedagógov ZUŠ, ZŠ, MŠ z regiónu s názvom Folklórne hodnoty na Strednom Považí. V úvode vzdelávania, ktoré sa konalo 7. novembra 2023 v POS PB, boli účastníci informovaní o súťažiach a prehliadkach, plánovaných na budúci rok:

  • Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov ŠAFFOVA OSTROHA, ktorá sa bude konať predbežne v Trenčíne alebo KD Dolná Súča, 6. apríla 2024 a organizačne bude zabezpečovať TNOS Trenčín.
  • Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru VIDIEČANOVA HABOVKA 2024 - detských ľudových hudieb,  speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Zabezpečuje ju Považské osvetové stredisko, konať sa bude v kine Mier, Považská Bystrica, 11. apríla 2024 pod regionálnym názvom Keď si ja zaspievam 2024.

Odzneli i informácie k pripravovaným folklórnym festivalom a iným významným podujatiam v regióne v roku 2024.

Hlavný vzdelávací program bol venovaný téme HUDOBNÝ FOLKLÓR NA SCÉNE. Pod vedením lektora Mgr. Petra Obucha, PhD. z Centra tradičnej kultúry Myjava boli podrobne rozobrané situácie a jednotlivé prípady, ale i úskalia pri príprave programových čísel kolektívov i jednotlivcov v kontexte regionálnych tradícií.

Vzdelávacie podujatie ďalej pokračovalo stretnutím členov dychových hudieb regiónu. Na základe svojho výskumu sa Peter Obuch bližšie venoval téme prenikania dychových nástrojov do ľudových hudieb a vzniku prvých dychových hudieb na území južného Trenčianska v období 19. a prvej polovice 20. storočia. Účastníci mali možnosť spoznať nielen dobový kontext, ale aj herné či rytmické špecifiká. Mnohé z nich sa do dnešných čias nezachovali, nakoľko  boli  neskôr vytlačené silným vplyvom moravských dychových hudieb.  Obohatil sa tak obraz folklóru, do ktorého sa v istom časovom období napevno včlenila i dychová hudba a stala sa jeho autentickou súčasťou. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu. Školenie je realizované v rámci projektu Kultúra človeka, kultúra spoločnosti. 

Fotografie a text, POS PB november 2023

Fotogaléria

12 fotografií