Folklórne hodnoty na strednom Považí IX.

Folklórne hodnoty na strednom Považí IX.

Deviaty ročník cyklického vzdelávania Folklórne hodnoty na strednom Považí mal pokračovanie vo štvrtok 20. októbra 2022 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.         

V úvodnej časti lektorka Zuzana Tajek-Piešová z Bratislavy pútavo predstavila problematiku starostlivosti a údržby odevu  od histórie po súčasnosť. Obzvlášť krojové súčiastky staršieho datovania si vyžadujú špecifickú manipuláciu, čistenie i samotné uskladnenie. Poznať spôsob odstraňovania škvŕn rôzneho druhu i správne uskladňovanie krojov je dôležité ako pre jednotlivcov, tak aj pre väčšie folklórne kolektívy. PhDr. Richard Benech predstavil činnosť Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v oblasti etnológie, aktuálne bádateľské úlohy, remeselné a folklórne tradície regiónu. V záverečnej časti vzdelávania boli účastníci informovaní o pripravovaných súťažiach pre deti a dospelých ako aj významných folklórnych podujatiach v roku 2023.

V rámci cyklického vzdelávania je ešte v tomto roku pripravená hudobno-tanečná tvorivá dielňa s lektorkou Mgr. art. Lenkou Konečnou, ArtD. pre členov DFS a FSk Ledničanka z Lednice. Uskutoční sa 19. novembra 2022 od 10.00 do 18.00 hodiny v priestoroch ZŠ v Lednici. Obe školenia sú realizované v rámci projektu Považského osvetového strediska s názvom Kultúra človeka, kultúra spoločnosti. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

                   

Fotogaléria

12 fotografií