Fašiangy

Fašiangy

Zábavy, oslavy, plesy, sprievody rôznych masiek, obchôdzky, hry a súťaže, bohaté tomboly a samozrejme dobré jedlo - to sú Fašiangy. Viac informácií o Fašiangoch nájdete v priloženom dokumente:

Fašiangy