DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO 2024

V prílohách si pozrite vyhodnotenie XVIII. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ Dobšinského rozprávkovo 2024. Oceneným autorom srdečne blahoželáme.