ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Hvezdáreň v Partizánskom, Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku - Drienovom a Centrum voľného času Včielka v rámci aktivít z amatérskej astronómie organizujú regionálne kolo vedomostnej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach ?, ktoré sa uskutoční dňa 24.marca 2021 (streda) o 10,00 h v CVČ Včielka, Púchov.

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje a využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Bližšie informácie k súťaži nájdete v priložených propozíciách. Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky, ktorú pošlete na mailovú adresu: dominika.galomicova@pospb.sk.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácii Vás budeme o spôsobe realizácie astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach? 2021 (regionálne kolo) informovať.

Čo vieš o hviezdach? - Propozície
Čo vieš o hviezdach? - Prihláška