Činnosť POS v roku 2022

Činnosť POS v roku 2022

Reportáž o činnosti Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici v uplynulom roku nájdete tu:

POS 2022