Cesta k finančnej slobode

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť peniazom a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. V Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici sme 29. februára 2024 pripravili vzdelávacie podujatie Cesta k finančnej slobode. Bolo určené pre stredné školy a zúčastnili sa ho študenti 2. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove.  Cieľom prednášky bolo ukázať akými spôsobmi sa dá dosiahnuť finančnej nezávislosti.

Lektorom bol Patrik Knidl, ktorý je spoluzakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Financie Slovensko a junior analytikom v spoločnosti Finax. Študuje ekonómiu a hospodársku politiku na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom interaktívnych seminárov. Počas akademickej práce viedol rozhovory s predstaviteľmi menovej politiky, vrátane súčasných a bývalých guvernérov Českej národnej banky (ČNB) a Národnej banky Slovenska (NBS). Okrem toho je autorom učebnice „Sprievodca svetom financií“ pre 2. stupeň základných škôl  - https://financie.sk/.

Na vzdelávacom podujatí sme sa bližšie pozreli na dane a odvody, poskytli sme pohľad na vlastné financie, infláciu a ďalšie faktory vplývajúce na hodnotu peňazí. Venovali sa aj  finančným podvodom, manažmentu aktív a pasív, tvorbe a zhodnocovaniu rezervy, či zabezpečeniu dôchodku. Rozprávali sme o začiatkoch  investovania a postupnom zhodnocovaní vkladov, finančných inováciách a využití technológií v prospech efektívneho manažmentu. Študenti počas prednášky mali možnosť zapájať sa do rôznych aktivít, ktoré súvisia s používaním peňazí v našom každodennom živote.

Fotogaléria

6 fotografií