Astronomický klub Juraja Bardyho Plevník-Drienové

Astronomický klub Juraja Bardyho Plevník-Drienové

Rok 1985 spojil Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici s Astronomickým klubom J. Bardyho Plevník-Drienové. Nadviazali sme spoluprácu, ktorá pretrváva do dnešných dní.

Astronomický klub Juraja Bardyho Plevník-Drienové