ASTRONOMICKÉ SEMINÁRE

ASTRONOMICKÉ SEMINÁRE

V dňoch 8. a 9. februára 2023 sa uskutočnili odborné astronomické semináre. V stredu to bolo na Gymnáziu v Púchove a vo štvrtok v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.

Marián Rečičár, ktorý vedie Púchovský Eko-astro klub, prednášal na Gymnáziu tému METEORY. Záujemcom o astronómiu vysvetlil, napr. aký je rozdiel medzi pojmami meteor (teleskopický, stacionárny, rojový, sporadický), meteoroid, meteorit či bolid. Porozprával vo všeobecnosti o fyzike meteorov. Objasnil, čo je radiant, meteorický roj (poznáme napr. perzeidy, leonidy, geminidy) a meteorický komplex. Týmito pojmami sa zaoberá aj IMO (International Meteor Organisation) – Medzinárodná meteorická organizácia. Na konci vzdelávacieho podujatia uviedol, čo je potrebné registrovať pri pozorovaní meteorov.

Seminár v Považskej Bystrici viedol Boris Kardoš, ktorý je predsedom Astronomického klubu Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom. Deťom rozprával o tajomných posloch hviezd – KOMÉTACH. Zaoberal sa prvými zmienkami o nich v čase pred naším letopočtom. Uviedol historické míľniky a úvahy o kométach kedysi a dnes. Poukázal na prelom v chápaní komét ako telies brázdiacich vesmírne pustatiny. Porozprával o živote historických osobností, ktorí sa venovali astronómii (Issac Newton, Edmund Halley, Emannuel Kant). A záver prednášky patril pamätihodným kométam (napr. Hale -Bopp, Ikea – Zhang, Holmes, Q2 Lovejoy, Wirtanen a ďalšie).

Semináre boli prípravou na regionálnu vedomostnú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorá sa uskutoční 16. marca 2023 (štvrtok) v CVČ v Púchove. Bližšie informácie k pripravovanej súťaži zverejníme už čoskoro na našej web stránke i facebooku. O súťaži budeme informovať aj školy v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava, pre ktoré je určená.

 

Fotogaléria

12 fotografií