Ako sa brániť manipulácii vo vzťahoch

Ako sa brániť manipulácii vo vzťahoch

Vzťahová a emocionálna manipulácia je fenomén, ktorý zasahuje celú spoločnosť. Pravidelný kontakt s manipulátorom má deštruktívny dosah na sebavedomie, vzťahy, rozhodovanie a celkový životný komfort. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici preto pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava prednášku s témou Ako sa brániť manipulácii vo vzťahoch. Do aktivity sa zapojilo 5 škôl: ZŠ Školská, Považská Bystrica, Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica, ZŠ s MŠ Udiča, Odborné učilište internátne Ladce a ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov. Od 22. mája do 24. júna 2024 bolo realizovaných spolu 13 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 325 žiakov. Žiaci sa naučili, ako rozpoznať manipulátora a čo robiť pri kontakte s takýmto človekom. Lektor pracoval s príkladmi z bežného života, čo doplnil aj o videoukážky zo známej rozprávky, na ktorých si teóriu mohli žiaci ešte lepšie uvedomiť.

Fotogaléria

3 fotografie