30. výročie založenia FS BYSTRIČAN a 25. výročie založenia DFS BYSTRINKA

30. výročie založenia FS BYSTRIČAN a 25. výročie založenia DFS BYSTRINKA

Folklórny súbor Bystričan vznikol v roku 1985 v Považskej Bystrici. Cieľom jeho činnosti je vyhľadávať, spracúvať a udržiavať tradície našich predkov. Snaží sa prilákať mládež k slovenskému ľudovému umeniu a prezentovať ho na kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. V programe súboru je spracovaný folklórny materiál z obcí Mariková, Papradno, Kostolec, Záriečie, Kubra, Terchová, ale aj z Turej  Lúky, Myjavy, Podpoľania, Zemplína a iných oblastí Slovenska. Pri súbore pracuje  detský folklórny súbor Bystrinka, ktorý sa zameriava najmä na oblasť stredného Považia. FS  Bystričan  opakovane účinkoval na významných domácich folklórnych festivaloch vo Východnej, Kokave, Terchovej, Myjave, ale aj na festivaloch v Bulharsku, Turecku, Poľsku, Českej republike, Chorvátsku, Holandsku, Taliansku, Španielsku a Francúzsku. V tomto roku oslavuje detský folklórny súbor Bystrinka 25. a folklórny súbor Bystričan 30. výročie svojho vzniku. Oba kolektívy pracujú pod vedením Juraja Kulicha a Anny Kulichovej pri Centre voľného času v Považskej Bystrici.

Fotogaléria

40 fotografií