21. Tradičné lednické dožinkové slávnosti

V druhú augustovú nedeľu sa v amfiteátri pod hradom v Lednici prišlo za úrodu poďakovať už po dvadsiaty prvýkrát množstvo ľudí, ktorí na dlhodobú tradíciu dožiniek nedajú dopustiť. V Lednici je to počas roka najväčšie podujatie, ktoré obec pripravuje v spolupráci s Považským osvetovým strediskom. Rovnako výnimočné je pre celý Trenčiansky kraj, pretože nie je veľa obcí, v ktorých sa dožinkové slávnosti organizujú.

Obyvatelia si vyzdobili nádvoria, či priestranstvá pred svojimi domami a svojou pohostinnosťou vítali návštevníkov. Dožinkové slávnosti v obci pod majestátnym skalnatým bralom, na ktorom sa týči jeden z najneprístupnejších hradov Slovenska, majú svoju neopakovateľnú atmosféru. V programe dominovala furmanka - krojovaný sprievod obcou so žatevným vencom, ozdobenými poľnohospodárskymi strojmi, Ledničania oblečení v pôvodných pracovných i slávnostných odevoch a členovia folklórnych kolektívov, dychová hudba, hasiči... Sprievod sa presunul do amfiteátra, kde miestna folklórna skupina Ledničanka odovzdala dožinkový veniec novému gazdovi a tematický program UŽ SME DOŽALI pokračoval vystúpením folklórnych skupín, súborov, sólistov a inštrumentalistov z regiónu Považia: FSk a DFSk Ledničanka z Lednice, DĽH Bosoráci z Piechova a Bolešova, FSk Dúbrava z Jasenice a FSk Praznovanka z Praznova. Hosťom programu tohtoročných slávností bol folklórny súbor Vršatec z Dubnice nad Váhom. Večerný program pokračoval vystúpením HS Duo Jamaha a zavŕšila ho ľudová veselica s hudobnou skupinou AJETO.

Veľmi pôsobivým pre návštevníkov bolo i pripomenutie si tradícií v gazdovskom dvore: mlátenie slamy, mletie obilia na mlynskom kameni, ukážky mútenia masla, spracovávania vlny, či ukážky prípravy a ochutnávky tradičných dožinkových jedál. Svoje umenie predviedli aj ľudovoumeleckí remeselníci.

Miestna folklórna skupina Ledničanka, ktorá vznikla v roku 1978, si do svojej kroniky tento rok zapisuje jubilejných 45 rokov. Srdečné blahoželania, ďakovné listy a ocenenia jej odovzdali Obec Lednica a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici (za zanietenosť a osobitý prínos pri zachovávaní a šírení tradičnej ľudovej kultúry regiónu). O zachovanie tradícií a zvykov sa v obci báť nemusia. Nástupcov našla FSk Ledničanka v deťoch a mládeži vo veku od 5 do 18 rokov, ktoré pred niekoľkými rokmi vytvorili Detskú folklórnu skupinu Ledničanka.

21. Tradičné lednické dožinkové slávnosti boli opäť ukážkovou oslavou poľnohospodárstva ako tradičného remesla i v súčasnosti, plodov zeme, ale i ľudskej práce a súdržnosti. Početná návštevnosť slávností bola dôkazom toho, že je i dnes vzácne vidieť, ako to bolo v minulosti, ako sa ľudia po práci, po zbere úrody vedeli stretnúť, zaspievať si, zabaviť sa a utužiť vzťahy medzi sebou.

Text a fotografie: POS P. Bystrica, august 2023

Fotogaléria

83 fotografií