15. Domanižský jarmok

Obec Domaniža v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici organizovala 9. septembra už XV. ročník DOMANIŽSKÉHO JARMOKU. Tento rok sa, vzhľadom na prebiehajúce práce na cestách, ale aj bezpečnosť, konal na novom mieste v areáli futbalového ihriska. V programe vystúpili deti z MŠ Domaniža, ktoré stihli nacvičiť kultúrny program aj napriek tomu, že nový školský rok začal len prednedávnom. Za domácich sa predstavila aj ĽUDOVÁ MUZIČKA zložená z detí ZŠ Domaniža. Koncert DH LIESKOVANKA priniesol prekvapenie, keď jednu zo svojich skladieb kapela odohrala spolu s miestnym p. farárom, ich bývalým členom. V programe ďalej vystúpila hudobná skupina EMINENT, folklórni nadšenci OPRÁŠENÉ KRPCE zo Žiliny, vokálna skupina ACAPEOPLE a revival band ON STAGE. Súčasťou podujatia boli stánky s remeselnými výrobkami a atrakcie pre deti.

Fotogaléria

20 fotografií