Aktuality

14.3.2016
29.2.2016

Mesto Púchov, Centrum voľného času Včielka Púchov, Púchovský eko-astro klub a Historicko-astronomická spoločnosť Vás srdečne pozývajú na medzinárodné osvetové podujatie zamerané na ochranu životného prostredia pred svetelným znečistením.