Aktuality

15.12.2023
Vianoce u nás

tradičné i súčasné Vianoce v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici

15.12.2023
Krok za krokom k inscenácii

tvorivá divadelná dielňa

6.12.2023

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa*ky Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o., ktorý realizuje projekt Európske hlavné mesto kultúry.

6.12.2023
Kýčerského spievanky

spomienkové podujatie na Pavla Kokeša Kýčerského

5.12.2023
28.11.2023
Múzy nás spájajú

oceňovanie osobností kultúrnej a osvetovej činnosti TSK za rok 2023

20.11.2023
Ako tvoriť kroniky

metodický seminár pre kronikárov z okresov P. Bystrica, Púchov, Ilava

15.11.2023
14.11.2023
Tréning pamäti XV.

Keď nám pamäť odchádza...