Hlavná stránka / Aktuality / Rok kultúrno-osvetovej činnosti - 70 rokov inštitucionalizácie kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku

Rok kultúrno-osvetovej činnosti - 70 rokov inštitucionalizácie kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku

Rok kultúrno-osvetovej činnosti - 70 rokov inštitucionalizácie kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku

Aktuálny rok je pre kultúrno-osvetovú činnosť na Slovensku mimoriadny a jedinečný. Je rokom, v ktorom si výrazná väčšina regionálnych a mestských kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave pripomína 70. výročie svojho založenia. Počas doby existencie dokázali svoje spoločenské opodstatnenie a stali sa piliermi neprofesionálnej kultúry, amatérskej tvorby a neformálneho vzdelávania.

Práve kultúrno-osvetové inštitúcie zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako i činnosť v oblasti neformálneho vzdelávania, prevencie negatívnych spoločenských javov a plnia ďalšie úlohy a funkcie v zmysle Zákona č. 189/2015 Z.z. Realizujú vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia rôzneho dosahu i rozsahu a plnia významnú funkciu v budovaní lokálnej kultúrnej identity a tvorivosti ako prejavu zodpovednosti ľudí k sebe samému, k ostatným, k hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje.

Vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj podôb miestnej kultúry, vyhľadávajú, dokumentujú a sprístupňujú podoby kultúrneho dedičstva i súčasné kultúrnych prejavy a ich nositeľov. Naša bohatá a širokospektrálna činnosť prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti.

Ide pritom o početné skupiny. Podľa štatistických údajov sa pre tieto účely napríklad v roku 2019 využívalo 2125 objektov, z toho 1138 kultúrnych domov. V našich členských organizáciách pracovalo spolu 1 962 odborných zamestnancov. Spolu s dobrovoľníkmi a zamestnancami na základe dohôd o práci alebo zmlúv išlo o 16 734 osôb, ktoré zabezpečovali kultúrno-osvetovú činnosť. Spolu realizovali 41 316 podujatí, ktorých sa zúčastnilo súhrnne viac ako 5 300 000 osôb.

 

Založenie a vznik väčšiny domov osvety, z ktorých sa vykreovali dnešné regionálne i mestské kultúrne a osvetové strediská, ako i zriadenie Osvetového ústredia v Bratislave – dnešného Národného osvetového centra v roku 1953 si chcú dôstojne pripomenúť obidve stavovské organizácie zastrešujúce regionálnu i mestskú a miestnu kultúru - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií i Asociácia kultúrnych inštitúcií obcí, ako i Národné osvetové centrum.

Nástrojom bude rad prezentačných i vzdelávacích podujatí i festivalov, realizovaných od marca do decembra 2023 v rámci celého Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti. Pri našich snahách o takúto ucelenú prezentáciu a propagáciu podôb miestnej kultúry, jej nositeľov a najmä inštitúcií, ktoré ju realizujú, je nápomocné aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Sme presvedčení, že naša iniciatíva zvýši status, kredit a spoločenské chápanie dôležitosti a opodstatnenosti kultúrno-osvetovej činnosti, neprofesionálnej záujmovej umeleckej činnosti, amatérskej tvorby a neformálneho vzdelávania realizovanej v miestnych a regionálnych podmienkach.

Slávnostné otvorenie Roka kultúrno-osvetovej činnosti dňa 20. marca 2023 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.



 

Prehľad podujatí na mesiac

PRIPOMÍNAME SI

NAJNOVŠIE VIDEÁ

Najnovšie fotografie

Stretnutie fsk púchovskej doliny - 1 Stretnutie Dohňany 2023

Stretnutie fsk púchovskej doliny - 2 Stretnutie Dohňany 2023

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1
Podujatia na deň 1.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

2
Podujatia na deň 2.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

3
Podujatia na deň 3.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

4
Podujatia na deň 4.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

5
Podujatia na deň 5.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

6
Podujatia na deň 6.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

7
Podujatia na deň 7.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

8
Podujatia na deň 8.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

9
Podujatia na deň 9.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

10
Podujatia na deň 10.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

11
Podujatia na deň 11.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

12
Podujatia na deň 12.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

Tréning pamäti XII.

12. 5. 2023

13
Podujatia na deň 13.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

14
Podujatia na deň 14.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

15
Podujatia na deň 15.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

16
Podujatia na deň 16.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

17
Podujatia na deň 17.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

18
Podujatia na deň 18.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

19
Podujatia na deň 19.5.2023
Predĺženie výstavy KARPATSKÝ PASTIER/ŽIVOT A DIELO DOMINIKA TATARKU

25. 4. 2023 - 19. 5. 2023

20
Podujatia na deň 20.5.2023
PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO 2023

20.5.2023

21
22 23
Podujatia na deň 23.5.2023
REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA ONLINE

23. 5. 2023

24 25 26
Podujatia na deň 26.5.2023
O CENU DOMINIKA TATARKU 2023

26.5.2023, 13:00

27 28
29 30
Podujatia na deň 30.5.2023
DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO 2023

30.5.2023

31